Medlemmer! Søk NIL-stipend. Søknadsfrist 15. mai og 15. november.
Foto: Elisabeth Aarhus

Medlemmer! Søk NIL-stipend. Søknadsfrist 15. mai og 15. november.

Det er snart søknadsfrist for NILs eget stipend. Vi ønsker at flere skal bli gjort oppmerksomme på denne muligheten til å søke om tilskudd til prosjekter som kan synliggjøre og utvikle fagområdet, eller gi merverdi for utøverne eller faget.

Stipendet kan søkes av både enkeltmedlemmer og lokalgrupper. Det er et premiss at prosjektet skal være av interesse for profesjonene og ha betydning for flere enn den som gjennomfører det. Stipendet er ment å stimulere til aktivitet og engasjement blant medlemmene.

Av tidligere stipendmottakere finner vi mange lokalgrupper som har søkt om og fått tilskudd til arrangementer for sine medlemmer. Det kan være befaringer, faglige kvelder og kurs. I disse korona-tider har vi også mottatt søknader fra lokalgrupper som søker støtte til streaming av faglige debatter. Lokalgruppene er medlemmenes lokale tilknytning i foreningen og NIL bidrar til engasjement og arrangementer i lokalgruppene ved å støtte lokale arrangementer.

NIL-stipendet er også en unik mulighet for enkeltmedlemmer til å få realisert prosjekter som utfordrer, utvikler og beriker faget vårt. Av tidligere stipendmottakere kan nevnes tilskudd til utgivelse av en bok om møbler og innredningsarkitektur fra 1880-1920-tallet, digital formidling av en møbeldesigners prosjekter, deltakelse på møbelmesser/-utstillinger som Salone Satellite i Milano og New York Design Week IFCC. Et medlem har også fått støtte til studieturer til Hellas og Danmark.

Mulighetene er mange, og NIL kan være med og realisere noen av drømmene!

NIL-stipendet har søknadsfrist to ganger i året, 15. mai og 15. november.

Søk nå!

Se retningslinjene for NIL-stipend

Se oversikt over tildelinger de siste årene