Norsk Industris Designstipend 2021. Søknadsfrist 7. juni

Norsk Industris Designstipend 2021. Søknadsfrist 7. juni

Norsk Industri leter etter to nylig utdannede designere til Norsk Industris Designstipend for 2021.

Søknadsfrist 7. juni 2021 og tildeling innen 21. juni.

Norsk Industris Designstipend har eksistert i denne formen siden 2017. I år er det bedriftene Magnor Glassverk AS og Aarsland Møbelfabrikk AS som inviterer en ung designer til et opphold på bedriften. Du har sjansen til å få et arbeids / designstipend til en verdi av kr 120.000, som skal dekke utgifter og bopel i perioden du er tilknyttet stipendbedriftene.

Er du en nylig utdannet masterstudent inviteres du til å søke.

Søk med motivasjonsbrev, CV og portfolio til:
Norsk Industri v/ Berit Anthonsen, Pb 7072 Majorstuen, 0306 Oslo, eller
berit.anthonsen@ norskindustri.no