KHiO lyser ut to stillinger ved Avdeling Design med søknadsfrist 21. mars

KHiO lyser ut to stillinger ved Avdeling Design med søknadsfrist 21. mars

De ledige stillingene som lyses ut er førsteamanuensis/ høgskolelektor i design med vekt på form og stilling som førsteamanuensis i interiørarkitektur. Begge stillingene er 50 %.

Ved avdeling Design er det ledig en 50% stilling som førsteamanuensis/ høyskolelektor i design med vekt på form, for en åremålsperiode på seks år.

KHiO søker en førsteamanuensis/ høyskolelektor til undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid i et tverrfaglig miljø. Stillingen skal bidra til at praktisk og teoretisk tilnærming sees i sammenheng, med fokus på utvikling av kompetanse innen form og formrelaterte problemstillinger. Det vil også være en fordel om søkeren har kompetanse på lys.

Les stillingsutlysningen

 

Ved avdeling Design, på fagområdet Interiørarkitektur og møbeldesign, er det ledig en 50% åremålsstilling på seks år i fordypning interiørarkitektur. KHiO søker en førsteamanuensis til undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid i et tverrfaglig miljø.

Stillingen krever et godt samarbeid med fagområdeansvarlige og de faglige ansatte på avdelingen. Arbeidet omfatter undervisning, veiledning, kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og neo fagadministrativt arbeid. Og det forventes at arbeidet knyttes tett opp til egen praksis. Øverste faglige og administrative leder for stillingen er dekan.

Les stillingsutlysningen