Digitalt kurs om fargebruk og universell utforming 7. april / NIL betaler deler av kursavgiften for medlemmer i NIL

Digitalt kurs om fargebruk og universell utforming 7. april / NIL betaler deler av kursavgiften for medlemmer i NIL

Påmeldingsfrist 24. mars.
NIL betaler deler av kursavgiften for de 40 første medlemmene/studentmedlemmene som melder seg på kurset.

Kurset er i regi av Universell Utforming AS i samarbeid med KOI Fargestudio og NCS – Norwegian Colour Senter AS.

  • Hvordan velge farger som gir gode omgivelser?
  • Hvordan påvirker farger oss og hvorfor er det viktig med riktig fargebruk?
  • Hvordan tilfredsstille krav til universell utforming?
  • Kartlegging utbedring i eksisterende bygg.

Vi viser deg hvordan du kan oppnå kravet til kontrast ved bruk av farger og gir eksempler på gode fargesammensetninger. Du får en innføring i hvilke krav som gjelder og får lære hvordan du kan beregne kontraster i nye og eksisterende miljøer. Kurset gjennomføres av Universell Utforming AS, KOI Fargestudio AS og NCS – Norwegian Colour Senter AS.

Program

Kl. 12:00 Velkommen

Krav til kontraster i byggteknisk forskrift, TEK17 v/ Trine Presterud, Universell Utforming AS

Beregning av luminanskontrast, metoder og praktiske eksempler v/Trine Presterud, Universell Utforming AS og Therese Sandem, NCS Norwegian Colour Senter AS

Hvorfor er farger viktige for oss og hvordan kan vi skape gode og målrettede fargepaletter? v/Dagny Thurmann-Moe, KOI Fargestudio AS 

Kl. 15:00 Slutt

Målgruppe: Interiørarkitekter, arkitekter, byggherrer, eiendomsforvaltere, kommuneansatte og andre interessert.

Tid: Onsdag 7. april 2021 kl. 12-15

Sted: Teams (dagen før kurset får du tilsendt en lenke på e-post)

Pris: kr 2000,-

Påmelding: Påmeldingsfrist 24. mars 2021. Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgiften.

Link for påmelding: https://universellutforming.no/vi-tilbyr/kurs-seminar-og-foredrag/07042021-kurs-fargebruk

 

MNIL egenandel (faktureres i ettertid av NIL)
- Medlem kr 1 000,-
- Studentmedlem kr 750,-
- No show, full pris kr 2 000,-

Det utstedes kursbevis til de som ønsker det.