Medlemsundersøkelse 2021 pågår, sendt pr. e-post 27. januar

Medlemsundersøkelse 2021 pågår, sendt pr. e-post 27. januar

NIL gjennomfører i disse dager den årlige medlemsundersøkelsen, via Survey Monkey. Undersøkelsen er sendt til alle ordinære medlemmer.

Dessverre opplever vi at den har havnet i søppelposten til flere.

Vi ber deg derfor om å sjekke søppelpostkassen og se etter e-post fra nil@nil.no via Survey Monkey datert onsdag 27. januar.

I emnefeltet står det NIL medlemsundersøkelse 2021.

Vi setter stor pris på at så mange som mulig svarer oss, din tilbakemelding er verdifull.

En påminnelse vil bli sendt ut onsdag denne uken, 3. februar, og undersøkelsen lukkes påfølgende onsdag, 10. februar.