Oslo bys arkitekturpris 2021, påmeldingsfrist 19. februar

Oslo bys arkitekturpris 2021, påmeldingsfrist 19. februar

Oppfordring til alle medlemmer i NIL i Oslo: Send inn prosjekter ferdigstilt i 2020. Beskrivelser, bilder og tegninger har dere klar fra innleveringen til NILs årbok 2021.

/Mona Lise Lien, daglig leder i NIL

Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og byens utvikling. Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, og å vise frem den nyeste og beste Oslo-arkitekturen. Påmeldingen for 2021 er åpen.

Hvem kan få prisen?

Bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende, og som har høy kvalitet på konsept og gjennomføring kan vinne prisen.

Bygg må ha blitt ferdigstilt foregående år (2020) og landskapsanlegg de siste fem år (perioden 2016-2020). Prisen kan gis til alle typer byggverk og landskapsanlegg innenfor bygrensen.

Les mer