Sirkulær revolusjon
Foto: Ole Grødem/ MAD AS

Sirkulær revolusjon

Fra arkitektnytt.no 19. januar 2021.

Et enklere regelverk for godkjenning av byggematerialer har lenge toppet ønskelisten til den delen av byggebransjen som ønsker økt ombruk i næringen. Nå har regjeringen og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) lyttet.

Ti av sirkulærøkonomiens forkjempere gikk i 2020 sammen i et opprop for å få nettopp Astrup og regjeringen på banen i denne saken. I et intervju med Arkitektnytt lovet Astrup å møte oppropets initiativtagere. En av undertegnerne var Lasse Kilvær, ombruksrådgiver og daglig leder i firmaet Resirqel. Han er svært fornøyd med at regjeringen nå tar grep.

– Vi håper dette betyr at det blir slutt på at byråkratiet motarbeider oss som driver med ombruk, og at vi i mindre grad blir avkrevd CE-merking, som er laget for omsetning av nye byggevarer, sier en fornøyd Kilvær, som understreker at det gjenstår å se hva lovnadene fra regjeringen faktisk munner ut i.

Regjeringen lover at neste skritt er at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal utarbeide en veileder for ombruk av byggevarer. I tillegg skal det utredes nye nasjonale regler som fremmer ombruk av byggematerialer.

– Vi er glade for at minister og departement har hørt på våre perspektiver og forstått problemstillingen. Nå nærmer vi oss Danmark, som er kommet mye lenger i sin satsing på sirkulærøkonomi, fordi myndighetene der har støttet og spilt på lag med bransjen, sier Kilvær.


Les hele saken her