På plass i prosessen / Statsbygg involverer interiørarkitektene fra dag én
Prosjektsone i de nye kontorlokalene til Skatteetaten i Trondheim, der Gottlieb Paludan Architects har bistått Skatteetaten i utvikling av arbeidsplasskonsept og stått for interiørarkitekturen. Foto: Ronny Danielsen

På plass i prosessen / Statsbygg involverer interiørarkitektene fra dag én

Fra papirutgaven Arkitektnytt 08/2020.
Statsbyggs nye rammeavtale involverer interiørarkitektens disiplin fra dag én i nye prosjekter. Ikke en dag for tidlig.

Statsbygg forteller at de har stor bruk for interiørarkitekter i tidligfase i sine prosjekter. Interiørarkitekten ser raskt brukerbehov, muligheter, og bidrar inn i kartlegginger av eksisterende situasjon og ser fremtidsscenarier med nye arbeidsformer.

– Interiørarkitektene ser på optimalisering i bruk av arealer, og får kundene våre til å tenke fremover. I en tid hvor miljø, gjenbruk og transformasjon er viktig, er interiørarkitektens rolle meget betydningsfull, forteller senior- og interiørarkitekt i Statsbygg Miriam Sandaa Hagen og avslutter:
– Det er i dette samspillet fremtidens lokaler skal utvikles, og denne rammeavtalen skal bidra inn i dette arbeidet.

Les hele saken her