Utlysning av stilling som annonseselger for NILs årbok 2021

Utlysning av stilling som annonseselger for NILs årbok 2021

Prosjektbasert, tidsavgrenset oppdrag
I mange år har det vært en fast «stab» med annonseselgere fra egne rekker som har tatt seg av den viktige salgsjobben på en utmerket måte. Nå har to av annonseselgerne valgt å gi stafettpinnen videre, og vi søker derfor etter en ny annonseselger:
Ønsker:
* salgserfaring
* forståelse for hvilket unikt medium NILs årbok er
* god kjennskap til leverandører til vår bransje
* pågangsmot og hjerte for NIL
* tid til et systematisk og intensivt salgsarbeid over en tidsbegrenset periode

Salgsjobben består både i å følge opp potensielle annonsører som har fått tilsendt materiell/invitasjon - og å finne frem til nye annonsører.
Skaffer du nye annonsører, får du bedre betalt enn om det er en tidligere annonsør som kjøper annonse.

Lønnen er provisjonsbasert, selger mottar 15% bonus for omsetning på tidligere annonsører og 20% på nye annonsører.

Søknad
Hvis du synes oppdraget virker interessant, send en søknad med beskrivelse av hvorfor du er riktig person til oppgaven - og vedlegg informasjon om tidligere salgserfaring.
Adresse: nil@nil.no

Frist: Så snart som mulig.

Lenke til annonseprisinformasjon 2020

 

Bakgrunn
Produksjonen av NILs årbok koster, og til å dekke kostnadene selger vi annonser til aktuelle leverandører. Vi bruker dyktige selgere fra egne medlemsrekker til å jobbe med annonsørene. Arbeidet koordineres av en selgerleder som i tillegg jobber med utforming av invitasjonene og at kvaliteten på salgsarbeidet skal stå i forhold til årboken. Invitasjoner til potensielle annonsører sendes ut digitalt av selgerleder.

Årboken er viktig
Viktigheten av årboken kan ikke overdrives. Både som dokumentasjon på de beste prosjektene utført av medlemmene, og som dokumentasjon på bredden i type oppdrag og den høye kvaliteten våre medlemmer tilfører.

Dokumentasjon
Det eneste mediet som over tid dokumenterer utviklingen innen interiørarkitektur og møbeldesign. Den viser også de lange utviklingslinjene i interiører – annonsene i årboken er også en del av dette bildet.

Norsk Kulturråd bevilget i november 2016 kr. 200 000,- til registrering av innholdet i NILs årbøker for perioden 1988-2016, på fagartikkel-, prosjekt- og skribentnivå, i NAL-bibliotekets artikkeldatabase (tidligere ARKDOK). Prosjektet er sluttført.
De nyere utgavene blir registrert etter hvert som de utgis.

Profileringsverktøy
Årboken er sammen med nettsidene NILs viktigste ansikt utad. Årbok 2020 er trykket opp i 3100 eksemplarer som fordeles på NILs medlemmer og faste abonnenter, men hovedsakelig sendes til eksterne mottakere på navn, deriblant offentlige og private byggherrer, kommuner og fylkeskommuner, statlige etater, eiendomsselskaper, entreprenører, arkitektkontorer, alle norske ambassader i utlandet, bibliotek, utdanningsinstitusjoner, massemedia - og andre relevante faggrupper.

NILs årbok nå også på nett: https://interiorogmobler.no/
Fra og med 2020 presenteres innholdet i årboken på egen nettside. Alt innhold er søkbart og man kan laste ned og dele artikler og prosjektpresentasjoner på forskjellige plattformer