Æresmedlem i NIL, Anne Lise Aas har gått bort

Æresmedlem i NIL, Anne Lise Aas har gått bort

Anne Lise Aas døde 21. august 2020, 95 år gammel.

Æresmedlemmet var i sin yrkeskarriere et faglig forbilde, hadde en allsidig praksis innenfor interiørarkitektur, var et skrivende menneske og en glødende formidler av faget. Hun var medlem i NIL fra fullført eksamen i 1949.

Våre tanker går til hennes familie og nære venner. Vi lyser fred over hennes minne.

Les nekrologene skrevet av Widar Halén, ved Nasjonalmuseet og Solveig Lønne Christensen, kollega, venn og selv æresmedlem i NIL.

På vegne av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Mona Lise Lien
daglig leder