Folkeopplysning: Vet du om noen som bør motta NILs jubileumsårbok?

Vi jobber for tiden med adresselister for utsendelse til beslutningstakere og påvirkere i det ganske land.

Vet du om noen som bør opplyses om hva MNIL kan bidra med? 

Send administrasjonen navn og postadresse til beslutningstakere som bør motta årboken. – så sender vi jubileumsårboken og et informativt følgebrev.