AVLYST! Sett av ettermiddagen! Markering av NIL 75 år fredag 30. oktober kl. 16-18 i Oslo Rådhus

AVLYST! Sett av ettermiddagen! Markering av NIL 75 år fredag 30. oktober kl. 16-18 i Oslo Rådhus

Vi gleder oss til å feire NILs 75 års-jubileum.
Arrangementet ble flyttet fra stiftelsesdatoen 29. mai 2020 grunnet restriksjonene ifbm Korona-pandemien.

Vi krysser fingrene for mer normale forhold i oktober, slik at markeringen kan finne sted.

Markeringen skal foregå i Bankettsalen i andre etasje i Oslo Rådhus.
Gitt de nye restriksjonene, vil det bli bord med faste plasser i korona-avstand. All servering vil foregå ved bordene.

Hvis situasjonen tillater det, vil det etter markeringen i rådhuset bli lagt opp til etterfest i et lokale i nærheten av Oslo Rådhus, i regi av Oslogruppen.

Mer informasjon om programmet og påmeldingsskjemaer kommer.