Siste fra NILs organisasjonssider i Arkitektnytt/digital utgave i mai. Arbeidsplassutvikling i «den nye tida». NIL mener: NIL 75 år
Interiørarkitekt MNIL Lene Utbjoe. Foto: privat.

Siste fra NILs organisasjonssider i Arkitektnytt/digital utgave i mai. Arbeidsplassutvikling i «den nye tida». NIL mener: NIL 75 år

Ettersom det ble besluttet at Arkitektnytt i mai og juni kun skulle være digitale, legger vi her ut innholdet fra våre organisasjonssider på nil.no.

Dette er hentet fra det som skulle vært publisert i nr. 5. Her kan du blant annet lese visepresident i NIL, interiørarkitekt MNIL Lene Utbjoe skrive om arbeidsplassutvikling i «den nye tida».

Les det hele her