Hold hjulene i gang! NIL med henvendelse til kommuner og fylkeskommuner i uke 14
Illustrasjon: Pixabay

Hold hjulene i gang! NIL med henvendelse til kommuner og fylkeskommuner i uke 14

Fra 2016 har NIL sendt informasjon til offentlige oppdragsgivere i kommuner og fylkeskommuner om hva MNIL kan bidra med.
I den sammenheng har de mottatt maler for kontrahering av interiørarkitekt i offentlige prosjekter - og for utlysning av konkurranser i møbeldesign.

Nå, etter endringene i kommune- og fylkeskommunestrukturen, og den pågående Korona-pandemien, har vi funnet tiden inne til å gjøre nye henvendelser.
I uke 14 2020 har henvendelsen nedenfor blitt sendt til 378 mottakere. Det blir interessant å se om det vil medføre nye oppdrag i denne perioden - uansett er det en påminnelse om hva MNIL kan bidra med.

Kjære offentlige oppdragsgiver!

Det er nå det gjelder, hvis den norske økonomien ikke skal bli unødvendig skadelidende som følge av krisen vi gjennomgår nå.

Vi i NIL slutter oss 100% til kronikken i Rana Blad 25. mars 2020, og tillater oss å låne deler av teksten:
«Hold hjulene i gang, vi trenger det mer enn noensinne! Vi må klare å holde hjulene i gang under Korona-epidemien. Jo flere bedrifter og arbeidstakere vi klarer å holde i aktivitet, jo større er mulighetene for å lykkes når det hele er over.
Fylkeskommunen, kommunene og andre, må derfor lete dypt i skuffen etter oppdrag som kan skape aktivitet hos bedriftene. Selvsagt samtidig som smittevern, liv og helse ivaretas og tas på alvor.

Bedrifter som leverer varer eller tjenester til det offentlige trenger drahjelp, og det nå.

Å bruke offentlige innkjøpskraft til å holde hjulene i gang vet vi virker. I de ukene og månedene vi nå går inn i, kan det derfor være et sterkt signal til næringslivet at det offentlige ikke bare opprettholder sine planer, men også får mulighet til å forsere planlagte anskaffelser på viktige samfunnsområder.»

OM NIL
Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) er en nasjonal interesseorganisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå. Stiftet i 1945. Bare medlemmer av NIL kan benytte MNIL i sin tittel.

Hvorfor bruke en interiørarkitekt MNIL? Lenke til info

Interiørarkitekt MNIL - kjernekompetanse
For å forenkle utlysning av konkurranser for interiørarkitekttjenester, og gi et hjelpende bidrag på veien, har NILs konkurransekomité utformet en mal for kontrahering av interiørarkitekter i offentlige prosjekt.

Lenke til Mal for kontrahering av interiørarkitekt i offentlige prosjekter

Hvorfor bruke en møbeldesigner MNIL? Lenke til info

Møbeldesigner MNIL - kjernekompetanse
For å forenkle arbeidet med å utlyse konkurranser, og få maksimalt ut av kompetansen som møbeldesignere besitter, har NIL utarbeidet en mal for konkurranseutlysning for møbeldesign.

Lenke til Mal for å utlyse konkurranse i møbeldesign

Dokumentasjon på arbeid utført av interiørarkitekt MNIL

Årlig utgir NIL årboken INTERIØR & MØBLER som dokumenterer de beste prosjektene medlemmene var ansvarlig for siste år.
Det gjennomføres en reell konkurranse i forbindelse med utvelgelsen, hvor en faglig sterk jury evaluerer innsendte bidrag opp mot klare kriterier.

Lenke til nettside med pdf-filer av de siste årenes årbokutgivelser

 

Hvis du har spørsmål om denne henvendelsen – eller ønsker bistand – vær vennlig å ta kontakt.

Med ønsker om en snarlig bedring av denne utfordrende tiden.

Med vennlig hilsen
Mona Lise Lien
Daglig leder
______________________________________________________

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Josefines gate 34
NO-0351 Oslo
Norway

Direkte: +47 23 33 24 64
Mobil: + 47 97 17 62 30

Følg oss på Facebook
www.nil.no
MNIL – bransjens kvalitetsstempel