Hjemmekontor? Endre avkrysning på preferert postadresse på nil.no
Foto: Sara Skotte

Hjemmekontor? Endre avkrysning på preferert postadresse på nil.no

På din egen profil på nil.no har du avkrysning for preferert postadresse.
Hvis du for tiden jobber på hjemmekontor, ber vi deg om å endre avkrysningen, slik at tidsskrifter og annen post blir sendt dit. Husk å lagre.

Sjekk samtidig at adresseopplysningene dine er korrekte. Hvis ikke; Gjør endringene og lagre.