Ifbm Koronaviruspandemien utsettes all møtevirksomhet inntil videre
Koronaviruset. Foto: CDC, Alissa Eckert

Ifbm Koronaviruspandemien utsettes all møtevirksomhet inntil videre

Alle er påvirket av pandemien som herjer om dagen. Anbefalinger og råd er mange, og nyhetene fokuserer på tiltak for å redusere smittefaren mest mulig. Vi i NIL-styret og administrasjonen har fulgt nøye med i utviklingen og er preget av at virusene berører så utrolig mange. Viruset spres raskt, og vi prøver alle etter beste evne å stagge utviklingen så godt det lar seg gjøre.

Vi ser det derfor som riktig å utsette NILs fagdag «Vi bygger landet!», landsmøte 2020 – og annen møtevirksomhet i forbindelse med disse dagene. Vi følger situasjonen nøye og vil vurdere å invitere på nytt ved en senere anledning.

Vi håper at dere som allerede har bestilt reise og opphold får avbestilt og refundert utleggene via forsikringsavtaler.

Vi i NIL-styret og administrasjonen håper det står bra til med alle - og at dere tar forhåndsregler for å redusere smittefaren.

 

Med vennlig hilsen
Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)
president Monica Heck og daglig leder Mona Lise Lien