Takk for godt samarbeid i 2019!

Takk for godt samarbeid i 2019!

Vi møtes igjen i jubileumsåret 2020.

God ferie!
Hilsen administrasjonen i NIL