NIL-året oppsummert av presidenten

NIL-året oppsummert av presidenten

President i NIL, Monica D. Heck
Oslo, 18. desember 2019

Vi i NIL kan sammen med våre medlemmer se tilbake på et innholdsrikt og godt år. Vi er større enn noensinne, og vi kan i tillegg se frem til et spennende 2020 med 75-års jubileum.

I det daglige er det viktig at NIL har hovedfokuset på å løfte frem profesjonene i markedet og på det politiske plan. I tillegg til at vi innad i vår organisasjon arbeider med å øke våre medlemmers innsikt og forståelse for hva NIL faktisk jobber med og fokuserer på. Dette styrker NIL innenfra. Vi har aldri vært så mange, med 696 medlemmer pr. i dag.

OAT+NIL-utstillingene «Interiørarkitektur og degrowth» og «Growth» var viktige milepæler. Kuratorer, leverandører, Høyskolen Kristiania og NIL sørget sammen for en unik bevisstgjøring. NIL ønsket å sette fokus på hva interiørarkitekten og møbeldesigneren gjør i lys av OATs tematikk arkitektur og degrowth. Hvordan jobber våre medlemmer med problemstillinger som transformasjon, re-cycling, up-cycling og re-use? Utstillingene var godt besøkt i Rådhusgata 7. Det hele startet med et frokostseminar med innlegg og paneldebatt. Det er til ettertanke at mesteparten av bygningsmassen vi skal bruke i fremtiden allerede er bygget. Flere av våre medlemmers kjernekompetanse ligger nettopp i transformasjon og tilpasning av eksisterende bygg. I denne utstillingen fikk du se eksempler som vi håper kan inspirere til at vi fortsetter å vise interiørarkitektur i forbindelse med Oslo arkitekturtriennale (OAT) også i fremtiden.

I 2019 har NIL fokusert på å styrke møbelgruppen. Det er utrolig å se resultatet fra workshopen i møbelgruppen som var et samarbeid med Fylkesmannen i Bergen. Workshopen «WerkLeben – to Bauhaus or not to Bauhaus» ble gjennomført i juni til stor glede og læring blant deltagerne. På Designers’ Saturday i Oslo i september presenterte de resultatet med en kunstnerisk modell - og oppstarten til en app med kartlegging av lokale samarbeidspartnere og verksteder.

DOGA har tatt initiativ til utvikling av arkitekturbransjens felles arkitekturpolitiske plattform med fokus på god arkitektur for et bedre samfunn. Her sitter NIL sammen med NAL, NLA, Arkitektbedriftene blant flere og utarbeider en felles plattform vi kan enes om. Den vil danne grunnlag for politisk bearbeiding fremover fra alle parter, og skal også gi DOGA trygghet i hva arkitekturfeltet mener i deres samarbeid med departementene.

Det er utrolig fint at vi i NIL nå etter 01.01.2020 ønsker uteksaminerte bachelor-studenter velkommen til å fortsette sitt studentmedlemskap i NIL i inntil 3,5 år. Beslutningen ble unisont vedtatt på landsmøte 2019. Dette styrker NIL og sikrer dem det gjelder videre kontakt med både kollegaer og samarbeidspartnere. NIL er til for medlemmene, og vi i styret er utrolig godt fornøyd med det utvidede studentmedlemskapet. Vi håper på en fremtid med flere faglærte og at interiørarkitekter og møbeldesignere ser effekten av å fullføre utdannelsen med en mastergrad - og om mulig også en doktorgrad.

Årets generalforsamling for European Council of Interior Architects (ECIA) ble i år holdt i Bilbao i Spania. Interiørarkitekt MNIL Jeremy Williams har nå sittet ett år i styret i ECIA. NIL ser at det er givende å ha et NIL-medlem i ECIA-styret. Han gjør en glimrende innsats, og det ble godt dokumentert i generalforsamlingen og «round-table-dialogen» i årets møte. NIL har de to siste årene opprettet meget god kontakt med de øvrige nordiske landene. Det ble avholdt et nordisk møte i Stockholm i november, og NIL vil på nyåret være vertskap for et nytt møte i Oslo. Fokuset i disse møtene er rettet mot politisk påvirkning samt faglig utvikling av høyskolene og universitetene. Generelt ser vi at masterplasser innen interiørarkitektur og møbeldesign reduseres. En samhandling med både ECIA og de nordiske landene har gitt oss i NIL bedre forståelse av hva vi bør fokusere på i Norge.

I forbindelse med neste års 75-års jubileum for Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) har vi flere aktiviteter på trappene. Festkomiteen er allerede i full gang med planleggingen av jubileumsmottakelsen. Den blir avholdt 29. mai 2020 på Oslo Rådhus hvor ordfører Marianne Borgen ønsker velkommen. Her vil det bli annonsert æresmedlemskap for 2020. NILs årbok Interiør & Møbler 2020 blir en spesialutgave i forbindelse med jubileumsåret. Vi vil se tilbake i NILs historie, lese tidsaktuelle innlegg og se fremover i krystallkulen. Redaksjonen er i full gang med dette arbeidet. Husk at dere alle kan sende inn prosjekter og at fristen er satt til 7. januar 2020. Denne datoen kommer raskt etter jule- og nyttårsferien, så kanskje det er en idé å levere før ferien tar fokuset?
Parallelt arbeider NIL med prosjektet «digitaliser årboken» for fremtiden. Dette er en prosess som har pågått over en periode. Vi er ikke helt i mål, men håper å kunne lansere den digitale utgaven samtidig med lanseringen av papirutgaven.

Oppsummert har det skjedd mye i 2019 som vil vise seg i de kommende år. Vi ser fremover, har en tydelig stemme og benytter Strategi og handlingsplan 2019-2021 for å sikre at vi går i riktig retning. Vi er optimistiske og ser frem til 2020. Sammen er vi sterke, vi MNIL´ere.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!