Pressemelding fra Statens Kunstnerstipend om forslag til statsbudsjett
Trude Ugelstad. Foto: Geir Mogen

Pressemelding fra Statens Kunstnerstipend om forslag til statsbudsjett

Et historisk løft for Statens kunstnerstipend

- Med forslag om 37 nye stipendhjemler viser regjeringen vilje til å styrke et av våre viktigste kunstpolitiske virkemidler. Stipendene bidrar til at det skapes et bredt spekter av frie, kunstneriske ytringer. Dette er ikke bare viktig for det enkelte kunstnerskap og kunsten i seg selv, men for det offentlige ytringsmangfoldet og publikums tilgang på et godt utvalg av kunstopplevelser over hele landet, sier Trude Gomnæs Ugelstad, leder i Utvalg for Statens kunstnerstipend.

Regjeringen foreslår 32 nye hjemler fordelt på arbeidsstipend og arbeidsstipend til yngre kunstnere, og 5 nye hjemler fordelt på stipend til etablerte kunstnere og stipend til seniorkunstnere. En stipendhjemmel utgjør i dag 268 222 kroner per år, noe som foreslås økt til kr 276 805 for 2020.

- Stipendene gjør at enkeltkunstnere får mulighet til å fordype seg i sitt kunstneriske arbeid med utgangspunkt i prosjekter de selv definerer. Slik representerer stipendene kunstnerpolitikkens grunnforskningsmidler, sier Ugelstad.

I sin budsjettsøknad for 2020 søkte Utvalg for Statens kunstnerstipend om 105 nye hjemler. Utvalget har over flere år sett et stort behov for flere stipendhjemler på mange kunstfelt.

- Kunstnerstipendene er en rimelig og presis investering i det som bør være kjernen i kunstnerpolitikken: enkeltkunstnerens mulighet til fritt, skapende arbeid. Det er dette som danner grunnlaget for publikums opplevelser, kunstens utvikling og hele resten av kulturnæringskjeden. Foreslått økning viser en politisk bevissthet rundt dette, og vi håper dette er første steg i en videre opptrapping. Dette er en veldig god start på et historisk løft, sier Ugelstad.

I 2019 ble det tildelt 861 stipender til kunstnere over hele landet. Det tildeles stipender rettet mot ulike faser i et kunstnerskap, gjennom ulike ordninger som diversestipend for nyutdannede kunstnere, diversestipend, arbeidsstipend for yngre kunstnere, arbeidsstipend, stipend til etablerte kunstnere og stipend til seniorkunstnere. De foreslåtte nye hjemlene havner i de fire sistnevnte ordninger.

- Det å være et kultursamfunn innebærer at vi holder oss med en kunstnerstand som står fritt til å utforme sine kunstnerskap. Kunstnerstipendene legger til rette for frie, kunstneriske ytringer som styrker og vitaliserer demokratiet. Vi vil i dag takke for at vi har en kulturminister som er seg dette bevisst, sier Ugelstad.