KHiO: Professor/førsteamanuensis i møbeldesign, 50%. Frist: 11. oktober 2019

KHiO: Professor/førsteamanuensis i møbeldesign, 50%. Frist: 11. oktober 2019

Det er en nyrekruttering, etter at Terje Hope gikk av med pensjon.
Stillingen er utlyst på nytt, da kandidtaen som ble tilbudt stillingen har trukket seg.

Stillingen

Ved avdeling Design er det ledig en 50 % åremålsstilling som professor/førsteamanuensis i møbeldesign med oppstart 1. august 2019, eller etter avtale med dekan.
Stillingen er ledig da KHiOs professor gikk av med pensjon ved årsskiftet og de ønsker nå å styrke spesialiseringen med økte ressurser.
Stillingen er et åremål på 6 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 6 år etter offentlig utlysning.

Les mer