Æresmedlem(mer) i NIL 2020 - alle medlemmer kan foreslå kandidat(er)

Æresmedlem(mer) i NIL 2020 - alle medlemmer kan foreslå kandidat(er)

NIL fyller 75 år 29. mai 2020. I den forbindelse har styret vedtatt at det skal utnevnes inntil to nye æresmedlemmer.
Frist for å foreslå kandidat(er): Tirsdag 1. oktober 2019.

Prosedyre
1. Alle medlemmer skal kunne foreslå kandidater, med begrunnelse.
2. Nominasjonskomité bestående av tidligere presidenter lager innstilling til styret.
3. Styret er jury.

 

Kriterier for valg av æresmedlem i NIL

Vedkommende skal ha utøvd sitt yrke på en måte som har stor betydning for standen. Dette er den høyeste utmerkelsen NIL tildeler enkeltmedlemmer.

Kandidaten må vise til en banebrytende virksomhet innenfor faget, eller gjennom sin faglige virksomhet ha medvirket til at faget er videreutviklet - eller fått anerkjennelse nasjonalt eller internasjonalt for faglige arbeider.


Kandidaten kan velges til æresmedlem på grunnlag av stor personlig innsats for NIL eller som valgt representant for organisasjonen i forbindelse med offentlig virksomhet.

Kandidaten må være, eller ha vært, langvarig medlem av NIL.

_______________


Æresmedlemmet får gratis medlemskap, fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N – og kan kostnadsfritt delta på organisasjonens fagarrangementer.

 

Les om NILs æresmedlemmer