Nå er den her! Den lenge bebudede rammeavtalen fra Statsbygg. Interiørarkitekter – kjenn deres besøkelsestid og delta i konkurransen!

Nå er den her! Den lenge bebudede rammeavtalen fra Statsbygg. Interiørarkitekter – kjenn deres besøkelsestid og delta i konkurransen!

Invitasjonen til anbudskonkurranse på «To parallelle rammeavtaler om helhetlige rådgivningstjenester knyttet til utvikling og modernisering av statlig lokalbruk» ligger ute.

Statsbygg ber om bistand til å utforme morgendagens arbeidsplasser. Det kan bety en ny æra for interiørarkitektene.

 

Statsbygg tenker nytt for å gi kundene sine gode, effektive og bærekraftige lokaler. De ønsker leverandører som kan tilby tverrfaglige og sammensatte tjenester for å hjelpe virksomhetene gjennom mer krevende brukerprosesser, der vante arbeidsformer og løsninger utfordres. Den nye rammeavtalen gjenspeiler Statsbyggs ønske om en rammeavtale der roller og kompetanse settes sammen på nye måter.

Tilbyder skal inneha eller knytte til seg nødvendig tverrfaglig kompetanse, hvor aktuelle fagområder er interiørarkitektur/arkitektur, endringsledelse/organisasjonspsykologi, tjenestedesign, teknologiutvikling og kompetanse på å ta i bruk digitale verktøy i arealutviklingsprosessen. Tilbyder kan også tilby kompetanse utover dette dersom de mener det er hensiktsmessig for oppdraget.

Interiørarkitekter – kjenn deres besøkelsestid og delta i konkurransen!

Frist for innlevering av tilbud er 28. juni 2019 kl. 16.00.

Lenke til utlysning på doffin.no