Invitasjon til prosjektet NIL + OAT 2019

Invitasjon til prosjektet NIL + OAT 2019

Vi inviterer alle NIL-medlemmer til innsending av relevante prosjekter for vurdering til NILs utstilling under Oslo arkitekturtriennale 2019.
Svarfrist: Snarest mulig og senest innen 27. mai.

Om OAT 2019:

Oslo arkitekturtriennale (OAT) er Nordens største arkitekturfestival og en av verdens viktige møteplasser for diskusjon av arkitektur og byutvikling.
Årets triennale starter 26. september og varer til 24. november.

Temaet for OAT 2019 bygger på en fremvoksende erkjennelse av at vi ikke kan fortsette med å utvinne, forbruke, utvide og bygge i det tempo og omfang som har vært premissgivende for industrialiserte samfunns vekst gjennom hele det tyvende århundre.

Oslo arkitekturtriennale 2019 skal undersøke begrepet degrowth - nedvekst - og dets konsekvenser for arkitekturen. Nedvekst er en internasjonal tankeretning innen samfunns- og miljøøkonomi som mener paradigmet om ubegrenset økonomisk vekst ikke er bærekraftig, verken økologisk eller sosialt. OAT 2019 undersøker hvordan nedvekst-tankegangen lar seg forene med arkitektonisk produksjon og byutvikling, og triennalen vil utforske alternative fremtider.

NIL er assosiert medlem i OAT, og dermed kan vi ha med prosjekter inn i det utvidede programmet, sammen med de andre assosierte medlemmene.


NILs prosjekt:

NIL ønsker å sette fokus på hva interiørarkitekten og møbeldesigneren gjør i lys av OATs problemstilling. Hvordan jobber våre medlemmer med problemstillinger som transformasjon, re-cycling, up-cycling og re-use?

Dette ønsker vi å belyse i en kuratert utstilling med 3 - 5 prosjekter som skal vises under OAT 2019. Utstillingsperiode antas å være 26. september – 6. oktober. (Åpningshelgen samt triennalens første uke.)

I kurateringsarbeidet bidrar Kaels Studio AS og IARK AS.

Vi søker prosjekter som tematiserer problemstillingen på en spennende måte. Hovedfokus vil ligge på området rundt Kvadraturen og indre Oslo by, da dette er nærområdet til hovedprogrammet. Prosjektet må være relevant både for fagstanden og befolkningen. Prosjekter fra andre steder enn Oslo kan delta, men da selvfølgelig uten befaring.

For å delta med et prosjekt stilles noen krav:
Bidragsyter må selv bekoste produksjon av presentasjonsmateriell og annet.
Bidragsyter må være villig til å stille opp med evt. foredrag og presentasjoner på utvalgte dager.
Bidragsyter må være en ressurs i gjennomføringen av prosjektet.

Har du et egnet prosjekt, ta kontakt!
Lag en kort beskrivelse av prosjektet og send det til nil@nil.no

Svarfrist: Snarest mulig og senest innen 27. mai.

Har du spørsmål, kontakt NIL ved Sara Skotte
sara.skotte@nil.no Telefon: 23 33 24 64

Sara er på kontoret mandag og onsdag.