Årets tidsskrift 2019: Arkitektur N!

Årets tidsskrift 2019: Arkitektur N!

Norsk Tidsskriftsforening har utpekt Arkitektur N til Årets tidsskrift 2019!
NIL gratulerer!

ÅRETS TIDSSKRIFT 2019 ER KÅRET!

Juryens begrunnelse:

Årets tidsskrift
ARKITEKTUR N

I løpet av 2018 har Arkitektur N løftet seg opp som et spennende og utadvendt tidsskrift med et stort potensielt nedslagsfelt, også utenfor egne faglige rekker. En stadig voksende interesse for form og arkitektur møtes med god og velformulert journalistikk. De evner også å slå inn i samfunnsdebatten om pågående arkitekturprosjekter. Substansen skinner gjennom i typografien, foto, illustrasjoner, papirkvaliteten og hvordan den enkelte teksten og tidsskriftet i sin helhet er organisert. Juryen er samstemte i at Arkitektur N har blitt et ”Gesamtkunstwerk”. Dette er årets tidsskrift. Gratulerer!

Redaktør: Gaute Brochmann
Design: Janne Eide Solvang