Fri adgang for MNIL i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Fri adgang for MNIL i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

​Dette gjelder hele Nasjonalmuseet, for medlemmer av kunstnerorganisasjoner, herunder MNIL.
Bekreftet av omvisningskoordinator Ingrid Nygaard 6. desember 2018.