Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken, frist 1.2.2019
Foto: Disen Kolonial Sjur Harby

Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken, frist 1.2.2019

Har du meninger om hvordan framtidens kulturminnepolitikk bør se ut? Da har du muligheten nå. Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken skal utarbeides. Frist for å komme med innspill og bidrag: 1.2.2019

Regjeringen har startet arbeidet med ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken. Meldingen vil være grunnlag for en diskusjon i Stortinget om framtidens kulturminneforvaltning og dens betydning for samfunnet. I meldingen vil regjeringen også fremme forslag til nye nasjonale mål på kulturminnefeltet.

Ansvarlig statsråd, Ola Elvestuen, Klima- og miljødepartementet er opptatt av å få et bredest mulig grunnlagsmateriale for å videreutvikle kulturminnepolitikken og ønsker seg derfor innspill.

Man kan bidra gjennom skriftlige innspill. Det vil også være mulig komme med synspunkter gjennom korte innlegg på en av fire regionale samlinger. De regionale samlingene vil bli arrangert på Lillehammer (18.12.2018), Førde (8.1.2019), Tromsø (21.1.2019) og Oslo (24.1.2019).

Mer informasjon om meldingsarbeidet, om de regionale samlingene og påmelding til disse ligger på Klima- og miljødepartementets nettsider. Her finnes også informasjon om hvordan du kan sende inn skriftlig innspill. Fristen for å komme med innspill er 1.2.2019

Ny Stortingsmelding om kulturminnepolitikken

4 Innspillsmøter
Du kan bidra til arbeidet med ny kulturminnepolitikk gjennom å sende inn skriftlige innspill. Det vil også være mulig å komme med synspunkter gjennom korte innlegg på en av fire regionale samlinger.

I desember 2018 og i januar 2019 vil Klima- og miljødepartementet arrangere fire regionale innspillsmøter. Innspillsmøtene vil bli arrangert følgende steder:

Lillehammer (18. desember 2018)
Førde (8. januar 2019)
Tromsø (21. januar 2019)
Oslo (24. januar 2019)

KMD ber om at innlegg som holdes på innspillsmøtene også sendes inn skriftlig i etterkant, med frist 1. februar 2019.