NIL og OAT 2019

NIL og OAT 2019

Oslo arkitekturtriennale 2019 (OAT) har temaet degrowth og skal utfordre vekstparadigmet og utforske alternativer i arkitekturen.

NIL er assosiert medlem i OAT.
Med vårt bidrag til OAT ønsker vi å sette fokus på hva interiørarkitekter og møbeldesignere bidrar med i forhold til triennalens tematikk. 

Akkurat nå er vi i startfasen av prosjektet. Mer informasjon kommer.
Lenke til OATs sider