Tidligere presidenter i NIL

Tidligere presidenter i NIL

Presidentene spiller en svært viktig rolle i foreningens utvikling og bruker mye av sin sin tid, kompetanse og ressurser til foreningens og medlemmenes beste.

Vi takker for alt de tidligere presidentene, og styremedlemmene de har jobbet sammen med, har gjort for foreningen.

 

Formenn / styreledere / presidenter 1945 - til i dag

 

Birger Dahl (1945-1946)

Rolf Rastad (1946-1947)

Arne Remlov (1947-1948)

Rolf Rastad (1948-1951)

Bendt Winge (1951-1954)

Torvald Helland (1954-1956)

Otto Jørgensen (1956-1959)

John Birger Rønning (1959-1961)

Sven Ivar Dysthe (1961-1963)

Cato Mansrud (1963-1965)

Bjørn A. Larsen (1965-1968)

Signe Sandbu (1968-1969)

Kjell Richardsen (1969-1970)

Otto Jørgensen (1970-1971)

Kjell Richardsen (1971-1972)

Gunnar M. Næss (1972-1974)

Bitten Hopstock (1974-1975)

Helge Hinderaker (1975-1977)

Nurke Brandt (1977-1978)

Iacob Heiberg (1978-1980)

Kjell Richardsen (1980-1983)

Rannveig Getz (1983-1985)

Benedicte Aars-Nicolaysen (1985-1988)

Bitten Hopstock (1988-1990)

Jon Låte (1990-1991)

Christian Jean-Hansen (1991-1994)

Eli-Kirstin Eide (1994-1997)

Else Marie Dahll (1997-2000)

Ellen S. Klingenberg (2000-2003)

Birgitte Appelong (2003-2006)

Astrid Nordmark Dahl (2006-2009)

Trond Ramsøskar (2009-2013)

Siv Senneset (2013-2016)

Terese Simonsen (2016-2017)

Torunn Petersen (2017-2019)

Monica D. Heck (2019-2023)