Tegneskolen 200 år

Tegneskolen 200 år

Høsten 2018 er det 200 år siden Stortinget ved kongelig resolusjon bevilget midler til etablering av Den Foreløbige Tegneskole. Jubileet markeres i form av utstillinger, seminarer og publikasjoner.

Den Foreløbige Tegneskole ble gjort permanent i 1821 og fikk året etter det offisielle navnet Den Kongelige Kunst- og Tegneskole i Christiania, som i dagligtale ble omtalt som «Tegneskolen». Opprettelsen av Tegneskolen var et viktig ledd i datidens nasjonsbygging og skolen kom til å få en stor betydning for utviklingen av norsk kunst- og kulturliv i de kommende to hundreårene.

Mange institusjoner har sitt utspring i Tegneskolen eller Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS), som skolen kom til å hete det meste av 1900-tallet. I dag videreføres skolens fagområder i Kunsthøgskolen i Oslo (i avdelingene Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Design) og ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

200-års jubileet er en begivenhet av nasjonal betydning. Feiringen vil involvere mange av de forgreninger og arvtagere Tegneskolen har fått siden den ble opprettet, herav kan nevnes Nasjonalgalleriet, Edvard Munch vgs. og Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo. Vårt ønske og ambisjon er at jubileet i 2018 skal vise den kunstneriske, kulturelle og samfunnsmessige betydning av Tegneskolens fag slik disse fagene fremstår i 2018.

Se programmet for jubileet her