Reisebrev fra Else Abrahamsen, studieturer med støtte fra NIL-stipend

Reisebrev fra Else Abrahamsen, studieturer med støtte fra NIL-stipend

MakersHub er et non-for-profit designkollektiv som driver en frivillighetsorganisasjon. De bruker design og arkitektur som verktøy for å redusere sosial ekskludering, pasifisering - og fordommer mot marginaliserte grupper i vårt samfunn.De ble etablert for å utforske hvordan man som designer kan ta sosialt ansvar i forhold til dagens samfunnsutfordringer.
Else Abrahamsen søkte om NIL-stipend til studieturer og fikk dette tildelt da hun ved å dokumentere funnene vil fortelle og inspirere andre fagutøvere at mulighetene finnes, og at vi kan trå utenfor vår trygge og sikre rolle - og lykkes.

I første omgang er dokumentasjonen dette reisebrevet, hun forbereder i tillegg en dokumentarfilm som blir vist på nyåret.
Mona Lise Lien, daglig leder i NIL

REISEBREV - NIL stipend 2017

av Else Abrahamsen

Denne sommeren har jeg besøkt to prosjekter, som inspirerer meg og mitt profesjonelle virke i veldig stor grad. To reiser jeg har gledet meg til lenge, men også gruet meg litt til på grunn av “frykten” for sterke inntrykk og overveldende følelser.
De to prosjektene tilnærmer seg samfunnsansvar gjennom arkitektur og design på noe ulikt vis, men de har mange likheter. Kjernen er at de handler om inkludering og utdanning av flyktninger med design som hovedverktøy.

Habibi.Works
Habibi.Works