Statsbygg og dialogkonferanse om Innovative tjenester 31. august 2018 på DOGA

Statsbygg og dialogkonferanse om Innovative tjenester 31. august 2018 på DOGA

President Torunn Petersen var en av innlederne til konferansen, sammen med adm. direktør Harald V. Nikolaisen og direktør Hege Maria Eriksson i Statsbygg.

Bakgrunn 

NIL har lenge hatt dialog med Statsbygg om interiørarkitektenes rolle i offentlige byggeprosjekter.

Etter innspillene rundt nytt Regjeringskvartal ble det klart for Statsbygg at det kun var NIL og interiørarkitektene som tok utgangspunkt i brukernes situasjon, og at interiørarkitektenes kompetanse ikke blir benyttet på beste måte i dagens situasjon.

I september 2017 initierte Statsbygg en ny måte å jobbe på, og inviterte arkitektforeningene inn for å bidra til nytenkning og effektivisering i arbeidet med prosjekter fremover. Hovedutfordringen for Statsbygg er at de må tenke nytt for å levere mer effektive løsninger med høyere kvalitet, til en lavere kostnad. Spørsmålet var hvordan arkitektprofesjonene kunne bidra i dette arbeidet.

Nå har Statsbygg bestemt seg for å etablere en ny type rammeavtale, «innovative tjenester» - og ønsker våre innspill til hvordan dette best kan utformes.

 

Torunn Petersen, president i NIL
Torunn Petersen, president i NIL