NAL-biblioteket til tjeneste!
Foto: NAL

NAL-biblioteket til tjeneste!

Vi minner om hvilke muligheter som ligger i å benytte tjenestene til NAL-biblioteket som har Norges beste samling av arkitekturlitteratur.
NIL betaler årlig en betydelig sum for at våre medlemmer skal ha tilgang til tjenestene. Benytt dem!

Kjære NIL-medlem.
NIL gir et tilskudd til NALs bibliotek årlig for at medlemmene skal kunne benytte seg av bibliotekets tilbud.

Vi tilbyr dere en stor bok- og tidsskriftsamling samt personlig innlogging til artikkel-, konkurranse- og bokdatabasen.
NILs årbøker registreres i artikkelbasen.
Vi skanner artikler fra databasene og sender bøker til utlån. Du kan også be om at bøker eller tidsskrifter blir kjøpt inn.
Vi tilbyr også litteratursøk hvor vi samler spisset litteratur etter kontorets ønsker.
Ta en telefon, send en e-post, eller ta turen innom oss, du er hjertelig velkommen.

E-post: pjm@arkitektur.no

Mobiltlf.: 976 111 27

Hilsen Pernille Mofjell
Biblioteksleder

For generell info: Lenke