NIL i Arkitekturgata/Lilandgården under Arendalsuka 2018

NIL i Arkitekturgata/Lilandgården under Arendalsuka 2018

DOGA med prosjektet Levende lokaler og AiN med prosjektet Arkitektur skaper verdi tok initiativ til at arkitekturfeltet skulle fremstå samlet i forbindelse med Arendalsuka 2018.
Øvrige samarbeidsparter var Med Hjerte for Arendal, NAL, NIL, NLA, OAT, AFAG, Lyskultur og firmaene Osram, Allkopi og Vestre.

Vi endte med å omdanne Torvgaten til Arkitekturgate. Hensikten var å sette arkitektur og design på kartet og vise hvilken rolle arkitektur og design kan spille i omstillingen av Norge ved å synliggjøre verdien av god arkitektur og design i praksis.

I Torvgaten ligger Lilandgården, ett av byggene i prosjektet Levende lokaler. Arendal kommune ønsket seg profesjonell bistand til å finne løsninger for Lilandgården - som både skulle fungere under Arendalsuka og i ettertid.

Agdergruppen i NIL påtok seg dugnadsoppdraget med å gjøre de tomme lokalene om til velfungerende lokaler - på lavbudsjett. Løsningene som ble presentert for de ansvarlige for Levende lokaler / Med hjerte for Arendal ble mottatt med stor glede og satt ut i livet av lokalgruppen i NIL med god støtte fra lokale leverandører.

I Lilandgården var det under Arendalsuka; utstillingen Levende lokaler, møteplasser, en scene og sitteplasser for tilhørere – og et sted å trekke seg tilbake når behovet meldte seg.
Etter Arendalsuka videreføres plan- og møbleringsløsningene til glede for de lokale prosjektene.

NIL takker Agdergruppen for deres innsats i Lilandgården og håper det lokale samarbeidet med Arendal Kommune fortsetter.

Mona Lise Lien, daglig leder i NIL

Lilandgården, møbleringsplan Tegning: Asplan Viak
Lilandgården, møbleringsplan Tegning: Asplan Viak
 «Bokser»/møteplasser i vinduet mot Torvgaten / Arkitekturgata. Tegning: Henriksen snekkeri
«Bokser»/møteplasser i vinduet mot Torvgaten / Arkitekturgata. Tegning: Henriksen snekkeri
«Bokser» sett fra innsiden Foto: privat
«Bokser» sett fra innsiden Foto: privat