Anne Alnæs’ studentpris 2018 ble vunnet av Susanne Sagstad-Notøy fra KMD ved UiB
Foto: Petter Abrahamsen

Anne Alnæs’ studentpris 2018 ble vunnet av Susanne Sagstad-Notøy fra KMD ved UiB

Fire masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs’ studentpris. Susanne Sagstad-Notøy fra Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen gikk av med seieren med masteroppgaven Pust. Vi gratulerer og ønsker alle som i år har gjennomført mastergraden lykke til videre!

Juryens begrunnelse: 
Vinneren av årets Anne Alnæs-pris starter med en utfordring og utarbeider en idé med sterk relevans til menneskers hektiske hverdag. Oppgaven er aktuell og innovativ, og kobler møbeldesign opp mot nyere teknologi. Teorien er knyttet direkte opp mot dagsaktuell forskning som underbygger valg i problemstillingene i oppgaven.

Utformingen tar utgangspunkt i behovet for et pusterom med fokus på det allsidige, introverte og ergonomiske, hvor bruker kan sitte inne i sin egen hule midt i det urbane liv eller ute i naturen.
Den tradisjonelle benken er videreutviklet til et romlig element med mulighet for en beskyttet atmosfære, og har på denne måten skapt et nytt konsept for korte opphold i det offentlige rom.

Juryen er begeistret for den innovative oppgaven og har tro på at konseptet er gjennomførbart, og er nysgjerrige på en mulig uttesting av konseptet.

Bakgrunn for prosjektet:
Verdens helseorganisasjon har erklært stress for å være en av våre største helseutfordringer i dag, og da spesielt i byene. (WHO 2016). På bakgrunn av research om ulike faktorer av stress i byene, har jeg erfart at mange artikler som omhandler dette, linker til hvordan mange blir negativt påvirket av å jobbe i åpne kontorlandskap.
Jeg ønsker å undersøke hvordan mennesker i åpne kontorlandskap opplever stress i arbeidshverdagen. Hva er stressfaktorene og hvilke behov har de ansatte i forbindelse med dette?

Problemstilling:
Hvordan kan jeg, ved hjelp av design, bidra med et tilbud til mennesker som opplever stress på arbeidsplassen?

Videre ledet dette meg inn på behovet for pauser i arbeidshverdagen. Dette med rom for fokustid, for konsentrasjon, eller en pust i bakken.

Les mer om bakgrunnen for masteroppgaven og et kort resymé,

Se den visuelle kortformen av masteroppgaven,

 

Kriterier for tildeling av Anne Alnæs’ studentpris
Det legges vekt på at oppgaven bidrar til å fremme interiørarkitektur og/eller møbeldesign på et høyt kvalitativt nivå. Prosjektene skal eksemplifisere god design. God design innebærer at problemstillingene er godt formulert, at funksjoner er grundig analysert og at løsningene er av høy estetisk kvalitet. I tillegg vil juryen bedømme kvalitet på tegninger og presentasjonsteknikk.

 

Prisen er opprettet til ære for professor i interiørarkitektur, Anne Alnæs, SHKS, som døde i 2003.

Les mer om Anne Alnæs' studentpris