NILs fagdag 7. april 2018 ble en utbytterik og flott opplevelse
Siri Yran og Kristin Schanche fra Designit

NILs fagdag 7. april 2018 ble en utbytterik og flott opplevelse

Tema for fagdagen var teknologi. Fokus ble rettet mot Trondheim, teknologihovedstaden i Norge. Årets programkomité ønsket å undersøke hvordan temaet teknologi påvirker arbeids- og kommunikasjonsformene. Dette ble belyst fra ulike ståsteder og vinklinger, med innlegg fra tjenestedesignere, arkitekter, en digital rådgiver og en interiørarkitekt.

Siri Yran og Kristin Schanche fra Designit
Dagen startet med Siri Yran og Kristin Schanche fra Designit som snakket om Design what matters. I en verden der teknologi spiller en stadig større rolle, kan man lett glemme brukeropplevelsen. Hva er brukerens behov? De understreket nødvendigheten av å designe utfra brukerens ståsted. Teknologien er underliggende alt de designer, det er ikke det førende element. I Designits prosjekter er brukermedvirkning en nøkkelfaktor til et vellykket resultat. De nevnte et eksempel på brukermedvirkning, der de holdt en workshop for et flyselskap på en flyvning for å få best mulig resultat. De fikk testet sine ideer med en gang, ved å gå rett bort til passasjeren eller flyvertinnen for å høre deres synspunkt på en løsning eller undersøke hva problemet er.
 

Ron Bakker fra PLP Architects i London
Deretter kom dagens andre hovedtaler, Ron Bakker fra PLP Architects i London på talerstolen.
Han innledet med å snakke om hva et bygg er. Et bygg skaper rom for aktivitet. Arkitektur er et sted der folk møtes for å kommunisere. Han viste til det som trolig er verdens første kontorbygg, The Royal Exchange i London, fra 1571.
Deretter fikk vi en grundig presentasjon av et moderne kontorbygg, det prisvinnende bygget The Edge for Deloitte i Amsterdam. Han gjentok Yran og Schanches poeng om at teknologi ikke er et poeng i seg selv, men at det er nødvendig å følge med på den teknologiske utviklingen når vi designer og tegner nye bygg. Hvordan skal arkitektur respondere på teknologien? Her ble vi presentert for mange unike løsninger, blant annet et lys- og varmeregulerende system som følger hver ansatt.
 

Bente Sollid Storehaug er digital rådgiver og sitter i styrer i flere store konsern. Hun snakket om det digitale makroskiftet vi står midt i, den fjerde industrielle revolusjonen. Et interessant innlegg om hvordan konkurransebildet endres, og hvor viktig det er å følge med.
 

Eggen Arkitekter ved Interiørarkitekt MNIL Kristin Sæterhaug
Fra lokalt ståsted i Trondheim fikk vi høre om pilotprosjekter Eggen Arkitekter har gjennomført i samspill med NTNU Eiendom. Interiørarkitekt MNIL Kristin Sæterhaug presenterte flere eksempler på lesesaler og undervisningsrom der de har jobbet nært med både studentene, lærerne og andre ansatte ved universitetet for å legge til rette for undervisning som i stor grad preges av digital presentasjon, oppgaver på computer, og mulighet til å dele dette med studenter på andre campus.
 

Kim Baumann Larsen
Det faglige programmet ble avsluttet med et innlegg fra arkitekt Kim Baumann Larsen som tok for seg XR (Extended Reality) og hvordan det kan påvirke faget vårt i framtiden. Ved hjelp av VR og XR vil kundene våre i fremtiden kunne bevege seg rundt i rommene vi tegner for dem.

Pausene ble godt brukt til å besøke utstillerne og snakke med kolleger.

Vi har noen av filene til foredragene tilgjengelig, send en epost til nil@nil.no hvis du ønsker tilgang (filene er for store å legge ut).

 

Tok du bilder under fagdagen? Administrasjonen vil gjerne få dem tilsendt. Send via Wetransfer eller Dropbox, og epost til nil@nil.no