NILs styre 2018 - 2019
Foto: Bjørn Erik Lie

NILs styre 2018 - 2019

Landsmøtet gjenvalgte enstemmig Torunn Petersen fra Oslogruppen som president i NIL. Torunn er interiørarkitekt og jobber i Lund+Slaatto Arkitekter.

De øvrige i styret er:
Monica Døhlie Heck, interiørarkitekt fra Oslogruppen. Visepresident
Hans Christian Elverhøi Thomassen, interiørarkitekt fra Oslogruppen. Styremedlem
Fredrik Torsteinsen, møbeldesigner fra Oslogruppen. Styremedlem
Lene Pettersen Utbjoe, interiørarkitekt fra Bergensgruppen. Nyvalgt styremedlem
Susan Klein-Holmen, interiørarkitekt fra Vestfold/ Telemarkgruppen. Varamedlem