NILs styre 2018 - 2019
Foto: Bjørn Erik Lie

NILs styre 2018 - 2019

Landsmøtet gjenvalgte enstemmig Torunn Petersen fra Oslogruppen som president i NIL. Torunn er interiørarkitekt og jobber i Lund+Slaatto Arkitekter.

De øvrige i styret er:
Monica Døhlie Heck, interiørarkitekt fra Oslogruppen. Visepresident
Hans Christian Elverhøi Thomassen, interiørarkitekt fra Oslogruppen. Styremedlem
Fredrik Torsteinsen, møbeldesigner fra Oslogruppen. Styremedlem
Lene Utbjoe, interiørarkitekt fra Bergensgruppen. Nyvalgt styremedlem
Susan Klein-Holmen, interiørarkitekt fra Vestfold/ Telemarkgruppen. Varamedlem

Lenke til kontaktinfo