Oslo bys arkitekturpris 2024, frist 23. februar

Oslo bys arkitekturpris 2024, frist 23. februar

Vi oppfordrer medlemmer i NIL til å søke, det er utrolig mange flotte prosjekter utført av MNIL som bør være del av vurderingen.

Har byen fått et nytt, godt byrom? Vet du om et flott, nytt bygg? Hvor foregår den fineste, nye arkitekturen? Vi ønsker oss mange forslag til Oslo bys arkitekturpris. Send forslagene til arkitekturpris@pbe.oslo.kommune.no.

Les mer her