• Aktuelt

Industri-liv i fotokunst

Finsk-Norsk Kulturinstitutt i Oslo har de siste årene markert seg som en aktiv aktør i formidling av finsk fotografi i Norge. Nå markerer de seg nok en gang som en aktuell arena for fotografiet. Utstillingen BART omfatter en serie fotografier i sort-hvit fra finsk industriliv. Bildene har blitt til gjennom flere års arbeid med konseptet som Arffman nå lanserer som BART – Business Art.

Kurs i lys, farge og design

Målet med kurset 18. mars er å fremme kreativiteten og vekke nysgjerrigheten for alternative belysningsløsninger. Vi legger opp til en aktiv dialog mellom foredragsholdere og deltagerne. Det vil bli praktiske demonstrasjoner, illustrasjoner og visning av løsninger.

Legathåndboken 2010

Den nye og oppdaterte legathåndboken er ute! For bestilling gå inn på www.legathandboken.no

Lavenergiboliger

Storelva-prosjektet, Steinsvik arkitektkontor. NAL- akademiet arrangerer i samarbeid med Statsbygg, Arkitektbedriftene, RIF og Faggruppen Bygg og anlegg FBA (Tekna/Nito) en seminarrekke om lavenergiløsninger. Denne gangen er det i Bergen! Tid: kl. 09, 23.februar Sted: Sardinen, USF Verftet, Bergen Merk påmeldingsfrist: 16.februar

Morgenmøter om fremtidens bygg

Velkommen til gratis frokostmøter om framtidens bygg i Fredrikstad og Bergen. I Stavanger arrangeres et seminar om materialbruk og klimagassutstlipp. Se annen nyhetsmelding. NAL| Ecobox, Lavenergiprogrammet og kommunene står bak frokostmøtene som er en del av Framtidens byer. Alle frokostmøtene vil ha fokus på energieffektive bygg og energiløsninger. Relevante prosjekter vil bli presentert.

Utdanning hovedtema på NILs landsmøte

Datoene for årets landsmøte i NIL er fredag 23. og lørdag 24. april og vi skal være i Folketeateret i gamle operapassasjen i Oslo begge dagene. Her serveres også festmiddagen fredag kveld. Det blir overnatting for utenbys deltakere på hotellet i samme bygning, så de fysiske forholdene er godt tilrettelagt og vi blir uavhengige av vær og vind. Design og utdanning  

Rapport fra "Mellomromdagen" på Blå

Temaet kontorarbeidsplass kan romme langt mer enn det man skulle tro. "MellomROMdagen 2010" ga oss tverrfaglige blikk som engasjerte og inspirerte til diskusjon. ROM Arkitekturpsykologi AS hadde invitert fagfolk, leverandører og egne store oppdragsgivere til en fagdag i Oslo i februar.   Rått men godt

Nye standarder for universell utforming

Standard Norge lanserer to standarder for universell utforming av byggverk, en for arbeids – og publikumsbygninger og en for boliger Bestill nye standarder på: http://www.standard.no/no/Sok-og-kjop/Sokeresultater/

Forums pris til "Straw chair"

"Straw chair" av Blasius Osko og Oliver Deichmann, Berlin,  vant årets +1-pris som tidsskriftet Forum deler ut. Overrekelsen fant sted i forbindelse med møbelmessen i Stockholm i februar. Det er den svenske familiebedriften Blå Station som produserer vinnerstolen. www.blåstation.se

Designdagen 17. mars

Designdagen viser deg design anvendt i praksis, oppdaterer deg på ny kunnskap og synliggjør noen av Norges modigste bedrifter og dyktigste designbyråer. Det er også Nordens største fagarrangement tilrettelagt spesielt for næringsliv, designere og myndighetene. Tid: 17.mars kl. 11:30 Sted: DogA, Hausmanns gate 16, Oslo Pris: kr. 3.200 eks mva for full dag (fagseminar, prisutdeling og festaften)

Norsk Form søker direktør

Stillingen som direktør  i Norsk Form er ledig. Nåværende leder Nina Berre slutter i mai for å begynne som avdelingsdirektør for arkitektur i Nasjonalmuseet. Ansvarsområde Som øverste daglige leder for stiftelsen, vil du ha ansvaret for utvikling og drift av organisasjonen. Du vil også få en klar posisjon i utviklingen av feltet arkitektur og design i Norge.

Ny Tripp Trapp-sak

Populære storselgere blir gjerne offer for piratkopiering. Tripp Trapp-stolen til Stokke/Peter Opsvik fra 1972 er særlig utsatt. Stolen har vært gjenstand for vel 500 kopisaker, der andre bedrifter har laget en tilnærmet kopi av den. 130 av sakene er behandlet av domstoler i flere land og Stokke har vunnet de aller fleste. Follo tingrett skal nå avgjøre om Trumf i Oppegård har solgt ulovlige kopier av Tripp Trapp. Det er Meny, Kiwi, Spar og Ultra som eier Trumf. 

After Stockholm

Kontorrama arangerer for femte gang eventet "After Stockholm" 4. mars kl. 17-21. Man viser et utvalg møbelnyheter og det blir foredrag av  Alberto Meda og Sven Ivar Dysthe.  

Ny daglig leder i NIL

Styret har ansatt Ida Festervoll i stillingen som daglig leder i NIL. Hun overtar etter Magdalena Eckersberg som takker av etter bortimot 16 år i denne jobben 1. juni i år.

v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her