KALENDER

Søknadsfristen på Statens kunstnerstipend 17. oktober kl. 13

Tirsdag, Oktober 17, 2017 (Hele dagen)

Søknadsskjemaet er tilgjengelig på SKS' nettsider.

Nytt i år er at det kun skal fylles ut ett søknadsskjema for samtlige stipendordninger innenfor samme kunstnergruppe. Alle søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn.

Lenke til søknadsskjema ligger på Statens kunstnerstipends nettsider www.kunstnerstipend.no
Her finner dere også utlysningen, generell info til søkere, og en oppdatert artikkel om vedlegg.
CV er obligatorisk vedlegg for alle nå. Ellers kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke, dersom den enkelte stipendkomiteen ikke har gitt informasjon om noe annet.

Det ligger en spesifikasjon av vedlegg for hver kunstnergruppe i artikkelen. Tilsvarende informasjon ligger også i søknadsskjemaet.

Lenke til SKS' sider

 


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her