GIG møte: Nobelinstituttet

Onsdag, September 6, 2017 - 13:00

GIG inviterer til møte:

Dato: Onsdag 6. september kl 13-15

Hvor: Det Norske Nobelinstitutt, Henrik Ibsensgate 51, 0255 Oslo

Hva: Orientering ved direktør Olav Njølstad

 Direktøren gir en kort orientering om Instituttets historie og virksomhet, med vekt på arbeidet de gjør for Nobelkomiteen. Deretter vil administrasjonssjefen, Dag Kühle-Gotovac, informere om byggets historie og det arbeidet de de seneste årene – med støtte fra Byantikvaren – har gjort for å føre bygget tilbake til slik det så ut da Instituttet flyttet inn på begynnelsen av 1900-tallet.


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her