UD-midler fordelt

Utenriksdepartementets fagutvalg for arkitektur og design har fordelt om lag to tredjedeler av årets pott på én million kroner for internasjonal profilering. 29 søkere fikk støtte til transport, reise og deltakeravgift. Innen fristen 15. juni kom det inn 53 søknader. 
 
Anders Berg og Erlend Bleken, designstudenter ved Kunsthøgskolen i Bergen og NIL-medlemmer, er to av de 29 heldige mottakerne.