Plass i design-inkubator i Bergen

Tre plasser er tilgjengelige for nyetablerte designere i KHiBs designinkubator på USF Verftet i Bergen. 
Har du en konkret idé til å starte designfaglig virksomhet? Har du eksamen i relevante fag fra anerkjente utdanningsinstitusjoner? Da kan du eller dere være den rette til å få en av de tre plassene.

Om du kommer inn, får du blant annet subsidiert kontorplass, tilbud om faglig veiledning, kurs og ikke minst deltakelse i et utviklende miljø. Kandidatene som blir gitt plass, vil kunne delta i presentasjoner, møter med andre etablerere og formidling av egen virksomhet. Inkubatoren finansieres ved hjelp av støtte fra Bergen kommune. Vi tar derfor forbehold om fortsatt støtte fra kommunen også i neste toårs-periode.

Hva får du?
Deltakerne i Inkubatoren får subsidiert kontorplass, med kontormøbler og bredbåndstilgang.
Tilbud om kurs i utvikling av forretningsplan etc.
Inkubatoren befinner seg på USF Verftet – der en rekke foretak innen design, film og andre kulturnæringer befinner seg.
 
Hva må du bidra med?
Kandidatene som blir gitt plass, vil forplikte seg til å delta i presentasjoner, møter med andre etablerere, og formidling av sin virksomhet.
Du må ha en konkret idé til etablering av designfaglig virksomhet eller gjennomføring av et designfaglig prosjekt.
Du må være bosatt i Bergen i den tiden du skal delta i inkubatoren.

Løpende søknadsfrist

Innhold i søknaden
Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, alder

Beskrivelse av din prosjektidé for etablering
Din motivasjon for å delta i fellesskapet i en inkubator
Dine tanker om prosjektets gjennomførbarhet
CV og portfolio (helst pdf-format) 

Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju før opptak.

For utvelgelse av deltakere i inkubatoren, blir det lagt vekt på søkernes motivasjon, prosjektidé, realiserbarhet og dessuten sammensetningen av deltakerne i inkubatoren.

Kontakt: Professor Dave Vikøren, dave.vikoren@khib.no
Telefon 55 58 74 56