NILs workshop i fjor

Her er et knippe bilder fra NILs workshop på Sjømannsskolen og i Arkitektenes Hus 14.-15. november.
God stemning og konstruktivt arbeid preget begge dagene. 
Tema: Hva mener du NIL trenger?
Innbyder: NILs styre
Coach: Gyrid Frølich og medarbeidere


Her lages det veggavis med visjoner for organisasjonen, fra venstre Mette Heimtun, Tønsberg, Ingunn Skulbru, Tromsø, Tine Krohn-Nydal, Oslo og Anne Cecilie Hopstock, Oslo. Sistnevnte er styremedlem i NIL.


Lokalleder i Møregruppen NIL Aslaug Øyehaug og Anne Lise Bothner-By, Oslo, hadde mange gode ideer. 


Tidligere styreleder Birgitte Appelong, Oslo, og Hege Roksand, styret i Oslogruppen NIL, fikk bokstavelig talt bakkekontakt i arbeidet med veggavis på Sjømannsskolen. 


Ellen Kristoffersen, Stavanger, leter etter treffende stikkord i det utlagte materialet som kan indikere arbeidsgruppens visjoner. 


Nå er vi ferdige med dagens gruppearbeid! Styreleder Astrid Nordmark Dahl, Trondheim, Haakon Iversen, styret i Bergensgruppen NIL, Maja Jacobsen, Oslo, som er medlem og assistent i NILs sekretariat, Linda Evensen, avtroppende leder i Oslogruppen NIL etter ti års innsats, Jeremy Williams, Oslo, og Ann-Magritt Gjertsen, Oslo, som også er med i styret i NIL.


Studentmedlem Gry Olsen er vararepresentant i NILs styre. Her presenterer hun arbeidsgruppens veggavis på Sjømannsskolen.


Tid for oppsummering og konkretisering av ideer på workshopens andre dag i Arkitektenes Hus. Fra venstre Haakon Iversen, Ellen Kristoffersen, Astrid Nordmark Dahl, Per Otto Simensen og Jeremy Williams. 


"Kaospiloten" Gyrid Frølich og hennes to kolleger geleidet lokalrepresentanter og styre gjennom lørdagens arbeid med utvikling av ideer.
 
Foto: Magdalena Eckersberg og Maja Jacobsen.