NIL i Norway Exports

Norway Exports - som har sitt utspring i det tidligere Norges Eksportråd - utgir årlig publikasjonen Design & Architecture. I denne nye utgaven er NIL sterkt profilert, bl.a. med to sider om organisasjonen og kompetansen. 

Klikk for å laste ned denne og andre utgaver.

Norway Exports har selv valgt ut prosjekterbilder fra NILs årbok 2008 til en generell presentasjon av kompetansen: to spabad i henholdsvis Oslo og Strömstad og suppleringsstolen Sting.

 
 
Magasinets distribueres bl.a. til:
Relevante messer og tilsvarende arrangementer.
Ambassader og Innovasjon Norges utenlandskontorer.
Div.arrangementer i regi av samarbeidspartnere, som Norsk Designråd.
Offisielle arrangementer, statsbesøk og delegasjonsreiser.
Norske departementer og stortingspolitikere.
Utenlandske ambassader og handelskammere i Norge.
Videre distribusjon til lokale innkjøpere gjennom uten-
riksstasjonene.

En del av stoffet legges også på Norges offisielle handelsportal  www.nortrade.com