Ramsøskar Interiørarkitekter AS søker etter to arkitekter/interiørarkitekter

Ramsøskar Interiørarkitekter AS søker etter to arkitekter/interiørarkitekter

2017.12.21
Vi opplever stor vekst innen kontor og boligutvikling og søker 2 faglig sterke arkitekter/​interiørarkitekter.

En digital hverdag og fremtid med høy endringstakt stiller krav til fleksibilitet og nye arbeidsformer. Urbanisering og samfunnsstrukturer i endring krever nytenkning og løsninger som er bærekraftige og varige. Dette er viktige samfunnsmessige endringer som setter nye krav til oss som rådgivere og løsningsarkitekter. Vi ønsker deg som ønsker å ta aktiv del i denne utviklingen.

Ramsøskar Interiørarkitekter arbeider bredt innen innredningsfaget og leverer løsninger både for kontor, boligutvikling og privatboliger i tillegg til design av hotell og restauranter. Vi arbeider i alle faser av prosjektet, fra utvikling av konsept, via prosjektering og detaljprosjektering helt frem til nøkkelferdig resultat. Våre oppdrag består både av flerfaglige og rene interiørprosjekter og vi arbeider i team og tett opp mot oppdragsgiver. 3D-visualisering står sentralt i hele arbeidsprosessen og vi har styrket virksomheten med egen 3D-visualisør. I tillegg består staben av to arkitekter.
Hos oss vil du få gode muligheter for faglig utvikling gjennom et bredt spekter av spennende og varierte prosjekter i et fagmiljø kjennetegnet av godt samarbeid og et sterkt engasjement.

Vår næringseiendomsavdeling arbeider med en rekke varierte oppdrag. Mulighetsstudier, leietagertilpasninger, aktivitetsbaserte arbeidsplasser, utvikling av kontorhotell og co-working-løsninger er noe av det vi arbeider med. Som en del av dette teamet vil du få mulighet til å ta del i den videre utviklingen av avdelingen.

Vår bolig- og boligutviklingsavdeling arbeider med alt fra innredning av privatboliger til utvikling av større boligprosjekter. I dette arbeidet inngår optimalisering av planløsninger i samarbeid med arkitekt og utbygger, utvikling av tilvalgspakker og møter med boligkjøpere. Som en del av dette teamet vil du ta del i vår satsning mot å skape gode, fremtidsrettede boliger.

Arbeidsoppgaver
Du vil jobbe med design og prosjektering fra konsept til ferdigstillelse. I tillegg vil du ha mulighet til å ha rolle som prosjektleder. Vi jobber i team og du vil ha tilgang på en rekke gode ressurser på kontoret eller i form av tilknyttede konsulenter.

Ønskede kvalifikasjoner
• Arkitekt/interiørarkitekt med master i arkitektur/interiørarkitektur med 3-5 års erfaring.
• Erfaring med prosjektledelse fra store og komplekse prosjekter, med hovedvekt på detaljprosjektering
• God kjennskap til gjeldende myndighetskrav
• Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
• Behersker ArchiCad

Personlige egenskaper
• Du er løsningsorientert og god til å finne kreative og gjennomførbare løsninger
• Du er en lagspiller
• Du evner å vurdere kvalitet, fremdrift og økonomi
• Du er positiv, nysgjerrig og oppdatert på utvikling og trender
• Du trives når det er mye å gjøre
• Du er nøyaktig
• Du er kontaktskapende med gode samarbeidsevner, og bygger gode relasjoner basert på tillit

Vi tilbyr
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• Sterkt fagmiljø med hyggelige kollegaer
• Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger
• Fleksibel arbeidstid
• Studieturer og ulike sosiale arrangementer
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:
Trond Ramsøskar, Ramsøskar Interiørarkitekter tlf. 924 41 305

Søknaden sendes til: e-post

Søknadsfrist: 14.01.2018

 

Kind regards

Trond Ramsøskar

Interiørarkitekt MNIL

Mobil: +47 92 44 13 05
 

Ramsøskar Interiørarkitekter AS

Pilestredet 15A

0164 Oslo

Web: www.ramsoskar.no

Mail: trond@ramsoskar.no