Lillestrøm kommune inviterer til konkurranse

Konkurransen gjelder avtale om levering av arkitekttjenester til Lillestrøm kommune.
Formålet med anskaffelsen er å inngå rammeavtale for å dekke kommunens behov for tjenester innen arkitektfagene arkitekt (ARK), interiørarkitekt (IARK) og landskapsarkitekt (LARK). Prosjektene under rammeavtalen vil variere i størrelse, og kan omfatte flere typer prosjekter.

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato: 22.12.2021
Lokal tid: 12:00

Les hele Doffin-utlysningen