Statsbygg ber om tilbud på rammeavtale om konsulentbistand innen utstyrsrådgivning

For å styrke kapasiteten i faglig ressurssenter og sikre tilgang på spesialkompetanse skal Statsbygg inngå rammeavtale med én leverandør om konsulentbistand med kompetanse på planlegging, programmering, oppfølging av bygg- og brukerutstyr og arkitektur/interiørarkitektur. I tillegg er det behov for å øke kapasitet og kompetanse på teknisk utstyrsprogrammering, planlegging og oppfølging. Konsulentene skal kunne bistå inn i alle faser til statens prosjektmodell.

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse:
Dato: 07.06.2021
Lokal tid: 12:00

Les hele utlysningen her