Tiedemanns 2008

Nytt hovedkontor for Tiedemanns. Ca 65 arbeidsplasser i åpne løsninger med tilhørende spesialfunksjoner som styrerom, møterom, allrom, treningsrom og showrom. Det er lagt stor vekt på en åpen løsning for alle ansatte, med en stor grad av mulighet for samhandling, kompetansedeling og samtidig privat arbeidsrom. Det er benyttet sterke virkemidler i forhold til bedriftens identitet og alt grafisk arbeid for disse effektene er utført av interiørarkitekt.

Kategorier

Prosjektleder

Heide Tjøm
Ragnhild Flatabø Narverud

Oppdragsgiver

Tiedemanns tobakk

Hjemmeside

Foto

Ketil Jacobsen