The One Room Manifesto

”The One Rom Manifesto” er en bok som forklarer først hvorfor interiørarkitekter må ta en ny tilnærming til design og neste , hvordan vi kan begynne å designe interiører med bærekraftig prinsipper som utgangspunkt.

Denne boken argumentere at designverdens størstest kontribusjon til til å skape en miljømessig trygg og langsiktig sund system er til å bruke design til å forandre vores ”mindset” og til å bruke interiørarkitektur til å gi en ny innpakning og ”selge” konseptet ”bærekraft”

Navn ”One Room” referer til både til interiørarkitektenes kompetanse område og samtidig er en metafor for det faktumet at vi har kun en liten planet til å støtte oss.

The One Room Manifesto er en argumentasjon, en invitasjon, og en forretnings ide til de som ønsker å bli med på å skape en fremtid basert på ”cool ecology” 

Kategorier

Prosjektleder

Jeremy Williams

Oppdragsgiver

Egen produksjon

Hjemmeside