Sundvolden hotel rehabilitering

På Sundvolden hotel har vi tegnet ny lounge og chambre separet i gamle stuer som lå ubrukte og utilgjengelige.

En av de gamle fløyene ble påbygget ny etasje og her har vi tegnet nye hotellrom med full høyde.

I den nye loungen er kunst og gamle bondeskap funnet frem fra kjelleren og hengt opp på veggene. Vi har gjenbrukt gamle salongbord. For god adkomst og synlighet til det nye loungeområdet ble det tatt nye åpninger og laget ny trapp med tilgang direkte fra resepsjonsområdet. Tiltak ble også gjort i resepsjonen for å binde dette området sammen med den nye loungen.

I hotelrommene videreføres et tidligere etablert konsept; ‘konge møter bonde’ gjennom material- og møbelbruk. Den spesiallagede store lampeskjermen forsterker den gode takhøyden.

Kategorier

Prosjektleder

Kjersti Hoel Gazzola

Oppdragsgiver

Sundvolden hotel

Foto

Elisabeth Aarhus